Home » فرجام نافرجامی‌ها by محمود کویر
فرجام نافرجامی‌ها محمود کویر

فرجام نافرجامی‌ها

محمود کویر

Published June 15th 2014
ISBN : 9781780833927
Paperback
432 pages
Enter the sum

 About the Book 

محمود کویر: این کتاب در چهار بخش فراهم آمده است. در بخش نخست نگاهی داریم به اندیشه و خرد ایرانی و بن مایههای اندیشگی آنچه در تاریخ کردهایم و بارش بر دوش ماست و در کوچههای امروزمان نیز حضور دارد. بخش دوم پایان کار خاندانها و شاهان و امیران این سرزمینMoreمحمود کویر: این کتاب در چهار بخش فراهم آمده است. در بخش نخست نگاهی داریم به اندیشه و خرد ایرانی و بن مایه‌های اندیشگی آنچه در تاریخ کرده‌ایم و بارش بر دوش ماست و در کوچه‌های امروزمان نیز حضور دارد. بخش دوم پایان کار خاندان‌ها و شاهان و امیران این سرزمین است که چگونه از پای درآمدند و چرا! بخش سوم نیز نگاهی است به فرجام کار کسانی چون یک سفیر و یک وزیر. این سه بخش اما پیوندی نهانی با هم دارند. چرا در توفان رویدادها داس مرگ بر این خوشه‌ها فرود آمد. این امروز اولاد و از تبار کدام گذشته است. بخش چهارم نیز داستان دو شهر است و سرگذشت و سرنوشتشان. شاید حضور در آیینه‌ی پریشان این فرجام‌های همه نافرجام، راهی به سوی آینده بگشاید.